TylkoHity.pl

Art. 1

Administratorem serwisu www.tylkohity.pl jest United International Pictures sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Lwowska 19, 00-660, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 50620, NIP: 521-26-94-381, w skrócie: UIP.

Wszelkie prawa do serwisu zastrzeżone są na rzecz UIP, a prawa do jego poszczególnych elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, materiałów audiowizualnych i baz danych są zastrzeżone na rzecz UIP. Każdy z elementów strony podlega ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przepisy ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych oraz ustawy z 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Regulamin określa prawa i obowiązki Administratora i jego Użytkowników. Korzystanie z Serwisu oznacza zgodę Użytkownika na przestrzeganie postanowień Regulaminu, dlatego też każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z jego treścią przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu. Użytkownik, który nie zgadza się przestrzegać Regulaminu, nie powinien korzystać z Serwisu.

Art. 2

Korzystanie z Serwisu, utworzenie i korzystanie z konta jest dobrowolne i bezpłatne. Użytkownik, rejestrując się i tworząc Konto, podaje w tym celu dane osobowe. Korzystanie z Serwisu oznacza, że użytkownik zapoznał się z Regulaminem i akceptuje postanowienia, a informacje podane w formularzu rejestracyjnym oraz na Koncie są zgodne z prawdą, wyraża równocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora – zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku.

Użytkownik Zarejestrowany ma prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania, uzupełniania oraz żądania ich usunięcia.

Art. 3

Każdy Użytkownik może mieć tylko jedno Konto i nie może udostępniać Konta innym osobom ani korzystać z Kont należących do innych osób.

Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od działań mogących utrudniać lub zakłócać działanie Serwisu. Użytkownik zobowiązuje się do:

-przestrzegania postanowień Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa i dobrych obyczajów,

-szanowania innych Użytkowników i ich praw oraz praw osób trzecich. W przypadku naruszenia, Administrator ma możliwość zablokowania Konta Użytkownika.

 

                                                                                                                                                                          Art.4

 

Zawartość strony oraz wszelkie prawa autorskie, nazwy handlowe i wszelkie inne prawa własności intelektualnej są chronione przez obowiązujące w Polsce prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, rozumie i zgadza się, że nie posiada ani nie jest uprawniony do roszczenia jakichkolwiek praw do zawartości strony.

Celem niniejszej strony jest umożliwienie autoryzowanym przedstawicielom mediów oraz kin korzystanie, WYŁĄCZNIE DO CELÓW PROMOCYJNYCH I TYLKO PRZEZ OKREŚLONY OKRES  (NIE DŁUŻSZY NIŻ 3 MIESIĄCE), z określonych materiałów reklamowych: zdjęcia, plakaty, zwiastuny, klipy, streszczenia, daty premiery filmu w celu bezpośredniej reklamy i promocji filmów dystrybuowanych przez UNITED INTERNATIONAL PICTURES, POD WARUNKIEM UZYSKANIA ZGODY NA KONKRETNY PLAN WYKORZYSTANIA MATERIAŁU.

 LICENCJA NA MATERIAŁY JEST UDZIELANA NA OGRANICZONY CZAS I W ŚCIŚLE OKREŚLONYM CELU: ABY UMOŻLIWIĆ REKLAMĘ I PROMOCJĘ DANEGO FILMU W CZASIE JEGO OKRESU PROMOCYJNEGO (LUB W INNY SPOSÓB WYRAŹNIE DOZWOLONY PRZEZ UNITED INTERNATIONAL PICTURES W ZALEŻNOŚCI OD PRZYPADKU).

SUROWO ZABRANIA SIĘ SPRZEDAŻY, BARTERU, UDZIELANIA SUBLICENCJI I/LUB ROZPOWSZECHNIANIA W INNY SPOSÓB W CELACH INNYCH NIŻ PROMOCJA KONKRETNEGO ZDJĘCIA, PLAKATU Filmów.

Korzystając z tej strony użytkownik oświadcza, że zgadza się na przestrzeganie warunków użytkowania.

NINIEJSZE WARUNKI UŻYTKOWANIA STANOWIĄ WIĄŻĄCĄ UMOWĘ PRAWNĄ POMIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A UNITED INTERNATIONAL PICTURES: PRZECZYTAJ JE UWAŻNIE PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z WITRYNY LUB JAKICHKOLWIEK MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH. NIE KORZYSTAJ Z WITRYNY ANI ŻADNYCH MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH, JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ Z KTÓRYMKOLWIEK Z WARUNKÓW ZAWARTYCH W TYM DOKUMENCIE.

Jeśli użytkownik nie zgadza się z niniejszymi Warunkami użytkowania, nie jest upoważniony do korzystania z niniejszej Witryny ani żadnych Materiałów reklamowych. WSZELKIE UŻYCIE WYKRACZAJĄCE POZA ZAKRES UDZIELONEGO OGRANICZONEGO UPOWAŻNIENIA BĘDZIE STANOWIŁO NARUSZENIE PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I/LUB INNYCH PRAW WŁASNOŚCI NALEŻĄCYCH DO STUDIÓW REPREZENTOWANYCH PRZEZ FIRMĘ  UNITED INTERNATIONAL PICTURES LUB INNYCH OSÓB I MOŻE SPOWODOWAĆ POCIĄGNIĘCIE DO ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ I/LUB CYWILNEJ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM.

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany, modyfikacji, dodawania lub usuwania dowolnych postanowień zawartych w niniejszych Warunkach użytkowania lub w Materiałach reklamowych w dowolnym czasie (każda z tych zmian zwana jest "Zmianą"). Dalsze korzystanie z Witryny po wprowadzeniu Zmiany oznacza akceptację takiej Zmiany. W przypadku sprzeciwu wobec takiej Zmiany, jedynym środkiem zaradczym będzie zaprzestanie korzystania ze Strony.

Użytkownik ZOBOWIĄZUJE SIĘ nie ingerować w żadne elementy graficzne (zwane Billing Block) potocznie zwane „kredytami” oraz w znaki towarowe będące integralną częścią materiałów reklamowych.

 

                                                                                                                                                            Art.5

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu: wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu, wynikające z błędów, niewłaściwej konfiguracji systemów operacyjnych oraz przeglądarek internetowych lub odtwarzaczy multimedialnych lub wywołane niedozwoloną ingerencją Użytkowników; nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. Administrator nie ma obowiązku informowania Użytkownika o przerwach technicznych i czasie ich trwania.

Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku włamania się osoby trzeciej na Konto Użytkownika.

Art. 6

Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu.

Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn (w szczególności podyktowanych względami technicznymi lub prawnymi), w tym wprowadzenia nowego regulaminu, w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.

- W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym Użytkowników na stronach Serwisu, a do Użytkowników Zarejestrowanych zostanie przesłany na adres e-mail.

- Tekst jednolity Regulaminu zostanie każdorazowo opublikowany w Serwisie.

- Administrator zastrzega sobie prawo zamknięcia Serwisu.

 

Cookies:
Korzystanie z witryny internetowej www.tylkohity.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji znajduje się w polityce plików cookie.
Zarządzaj ciasteczkami
 • Pliki "cookies"

  Czym są pliki „cookies”.

  Podobnie jak większość witryn internetowych i nasza witryna korzysta z plików „Cookies”. Są to małe pliki tekstowe zawierające ciąg znaków, które serwer wysyła na Twój komputer stacjonarny, tablet lub telefon komórkowy przy każdej wizycie na stronie internetowej. Ciasteczka przechowywane są na Twoim komputerze, a serwer otrzymuje je za każdym razem, kiedy odwiedzasz stronę. Większość witryn internetowych używa tej technologii w celu zaprezentowania lepszej oferty usług, personalizacji doświadczenia użytkownika lub po prostu w celach statystycznych.

 • Ściśle niezbędne

  Ściśle niezbędne pliki “cookie”

  Pliki te są konieczne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony i nie mogą zostać wyłączone w naszym systemie. Zazwyczaj aktywowane są jedynie w odpowiedzi na działania podejmowane przez użytkownika na stronie, co sprowadza się do żądania realizacji usługi, na przykład ustawienia preferencji dotyczących prywatności, logowania do systemu lub wypełniania formularzy. Użytkownik może zablokować te pliki lub też włączyć powiadomienia o tych plikach w ustawieniach swojej przeglądarki. Należy jednak liczyć z się tym, iż pewne funkcjonalności strony mogą zostać ograniczone.

  Używane ciasteczka:

 • Analityczne pliki „cookie”

  Analityczne pliki „cookie”

  Pliki wykorzystywane są do celów statystycznych i umożliwiają prowadzenie licznika odwiedzin stron oraz źródeł ruchu w celu pomiaru i podniesienia wydajności działania strony. Dzięki tym plikom jesteśmy w stanie określić, które strony są najbardziej, a które najmniej popularne, a także zobaczyć, w jaki sposób użytkownicy poruszają się po witrynie. Dane zbierane przez ciasteczka analityczne są danymi zbiorczymi i w związku z tym są całkowicie anonimowe. Wyłączenie tych ciasteczek uniemożliwi nam określenie kiedy użytkownik odwiedził stronę.

  Używane ciasteczka:

 • Funkcjonalne

  Funkcjonalne pliki „cookie”

  Pliki te pozwalają zapewnić lepszą funkcjonalność i dostosowanie do preferencji użytkownika, na przykład treści wideo. Możemy ustawić je za pośrednictwem dostawcy zewnętrznego, którego usługi uwzględniamy na naszych stronach. Wyłączenie tych ciasteczek może ograniczyć niektóre lub wszystkie powyższe funkcjonalności.

  Używane ciasteczka:

 • Do targetowania reklam

  Pliki „cookie” do targetowania reklam

  Pliki ustawiane przez naszych partnerów reklamowych. Mogą być wykorzystywane przez nich do tworzenia profilu zainteresowań użytkownika i wyświetlania właściwych reklam na innych stronach internetowych. Pliki te identyfikują przeglądarkę i urządzenie użytkownika. Deaktywacja tych ciasteczek spowoduje, że użytkownik nie będzie widział naszych ukierunkowanych reklam wyświetlanych na innych odwiedzanych przez siebie stronach.

  Używane ciasteczka: