TylkoHity.pl

Kim jesteśmy

Niniejsza witryna internetowa jest obsługiwana przez United International Pictures Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Koszykowa 54, 00-675 Warszawa oraz inne spółki grupy UIP („UIP”). Nasze dane kontaktowe można znaleźć w części „Kontakt” na końcu niniejszej Polityki prywatności („Polityka”).

W UIP szanujemy prywatność naszych klientów i zobowiązujemy się do dbania o bezpieczeństwo Danych osobowych użytkowników. W niniejszej Polityce opisane są typy informacji gromadzonych przez UIP od użytkownika / na temat użytkownika, wyjaśnione są powody gromadzenia informacji, sposób ich wykorzystywania, przetwarzania oraz prawa użytkownika. Jeśli użytkownik nie ma ukończonych 18 lat, a chce udostępnić nam swoje Dane osobowe w celu wzięcia udziału w promocji lub konkursie, musi zapoznać się z niniejszą Polityką wraz z rodzicem lub opiekunem.

„Dane osobowe” oznaczają wszelkie dane odnoszące się do żyjącej osoby, którą można zidentyfikować na podstawie takich danych lub na podstawie takich danych i innych informacji będących w posiadaniu, lub które prawdopodobnie wejdą w posiadanie UIP (lub przedstawicieli bądź usługodawców UIP). Poza informacjami faktycznymi Dane osobowe obejmują wszelkie wyrażane opinie o użytkowniku oraz wszelkie informacje o zamiarach UIP lub innych osób wobec użytkownika.

Jakie informacje gromadzimy, dlaczego i w jaki sposób?

 1. Witryna internetowa

 

Gromadzimy następujące informacje: przez naszą witrynę internetową, które mogą obejmować:

 

 • dane kontaktowe, w tym imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu, jeśli użytkownik odwiedza lub przegląda naszą witrynę internetową, co może obejmować zwracanie się o informacje marketingowe (np. rejestracja do newslettera lub pobranie innych materiałów marketingowych), udział w konkursach, losowanie nagród lub ankietę bądź wysłanie do nas zapytania. Zob. punkt „Marketing” poniżej, aby uzyskać więcej szczegółów;
 • adres IP użytkownika.

Wykorzystujemy te dane w celu:

 • zrozumienia potrzeb i zainteresowań użytkownika oraz kontaktowania się z użytkownikiem pod kątem zapewnienia usług lub informacji dotyczących UIP i produktów UIP;
 • zapoznania klientów z produktami UIP poprzez np. zapewnienie im dostępu do materiałów marketingowych, za ich zgodą;
 • zrozumienia potrzeb i zainteresowań użytkownika w celu oceny wniosku o produkty, usługi i materiały UIP, o ile dotyczy;
 • zarządzania bazami danych i przechowywania baz Danych osobowych;
 • zarządzania naszą działalnością i prowadzenia administracji z nią związanej;
 • przestrzegania i oceny stopnia przestrzegania obowiązujących przepisów, regulaminów i regulacji oraz wewnętrznych zasad i procedur;
 • bieżącego przeglądu i doskonalenia informacji udostępnianych w niniejszej witrynie internetowej, aby zapewnić, że są one przyjazne dla użytkownika i zapobiegać potencjalnym zakłóceniom lub atakom cybernetycznym; oraz
 • przeprowadzenia analizy wymaganej do wykrycia złośliwego oprogramowania i ustalenia jego wpływu na system informatyczny użytkownika.

Co się stanie, jeśli nie otrzymamy takich informacji: Jeśli użytkownik nie przekaże nam niezbędnych informacji, nie będziemy w stanie zapewnić mu materiałów marketingowych lub innych, o które może się zwrócić.

 

 

 1. Media społecznościowe

 

Gromadzimy Dane osobowe od dostawców mediów społecznościowych (w tym m.in. serwisów takich jak Facebook, YouTube, Twitter i Instagram), z których usług korzystamy w celu promowania naszych produktów. Otrzymujemy imię i nazwisko / nazwę użytkownika, posty i inne informacje udostępnione podczas interakcji z naszymi stronami / grupami w takich witrynach internetowych mediów społecznościowych.

Wykorzystujemy te dane w celu:

 • kontaktowania się z użytkownikiem w związku z konkursami;
 • zrozumienia potrzeb i zainteresowań użytkownika;
 • kontaktowania się z użytkownikiem pod kątem zapewnienia usług lub informacji dotyczących UIP i produktów UIP; oraz
 • przestrzegania obowiązujących przepisów, regulaminów i regulacji oraz wewnętrznych zasad i procedur.

Zwracamy uwagę, że nasze konta w mediach społecznościowych mogą być prowadzone przez firmę specjalistyczną, która będzie działać w naszym imieniu. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy zapoznać się z punktem „Inne osoby, które mają dostęp do danych”.

Co się stanie, jeśli nie otrzymamy takich informacji:  Jeśli użytkownik nie poda nam niezbędnych informacji, nie będzie miał pełnej możliwości korzystania z naszych stron w mediach społecznościowych (w zależności od typu mediów społecznościowych) i nie będzie w stanie uczestniczyć w konkursach i/lub otrzymywać nagród.

 1. Kandydaci ubiegający się o pracę

 

W przypadku ubiegania się o pracę w UIP informacje będą gromadzone i wykorzystywane zgodnie z polityką prywatności dotyczącą kandydatów, dostępną pod adresem http://www.uip.com/candidate_privacy_policy.html  Aby zapoznać się z polityką prywatności dotyczącą kandydatów skontaktuj się z nami pod adresem kariera_ochronadanych@uip.com.pl.

                                                                                                                              

 1. Usługi UIP   

 

 • Służbowe dane kontaktowe, w tym imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu.

Wykorzystujemy te dane w celu:

 • umożliwienia nam współpracy z użytkownikiem, jeśli udostępnia nam on usługi lub produkty, np. jeśli użytkownik jest dostawcą lub wystawcą, lub pracuje dla takich podmiotów (np. służbowe dane kontaktowe);
 • umożliwienia użytkownikowi wykorzystywania i dostępu do funkcjonalności zapewnianych przez produkty UIP;
 • zarządzania naszą działalnością i prowadzenia administracji z nią związanej;
 • przestrzegania obowiązujących przepisów, regulaminów i regulacji oraz wewnętrznych zasad i procedur; lub
 • kontaktowania się z użytkownikiem pod kątem zapewnienia usług lub informacji dotyczących UIP i produktów UIP; oraz
 • sprawdzenia informacji w celu oceny sytuacji finansowej i innych kwestii decydujących o tym, czy użytkownik jest odpowiednim partnerem dla UIP.

Co się stanie, jeśli nie otrzymamy takich informacji: Niepodanie takich informacje oznacza, że nie będziemy mogli współpracować z użytkownikiem w ramach zawartej umowy, co spowoduje unieważnienie umowy, chyba że inne podane nam dane kontaktowe umożliwią nam zrealizowanie takiej umowy.

 

Podstawa prawna przetwarzania

Niezależnie od tego, w jaki sposób wykorzystujemy Dane osobowe, zapewniamy, że ich wykorzystanie jest zgodne z prawem oraz że prawo wymaga od nas i umożliwia nam ich wykorzystywanie w różnych celach. Między innymi:

 • musimy tego dokonywać w celu wykonania naszych zobowiązań umownych wobec klientów;
 • uzyskaliśmy zgodę użytkownika;
 • wykorzystywania danych w zakresie przewidzianym i wymaganym przez stosowne przepisy prawa;
 • możemy być zobowiązani do tego w celu ustalenia, wykonania lub obrony naszych praw lub na potrzeby prowadzonego postępowania sądowego lub administracyjnego;
 • wykorzystywanie Danych osobowych użytkownika jest konieczne ze względu na nasze prawnie uzasadnione interesy biznesowe, takie jak:
  • zrozumienie potrzeb i zainteresowań użytkownika w celu oceny wniosku o produkty, usługi i materiały UIP, o ile dotyczy;
  • zapoznania klientów z produktami UIP poprzez np. zapewnienie im, pod warunkiem uzyskania zgody, dostępu do materiałów marketingowych;
  • zarządzanie bazami danych i przechowywanie baz Danych osobowych;
  • zarządzanie naszą działalnością i prowadzenie administracji z nią związanej;
  • przestrzeganie i oceny przestrzegania obowiązujących przepisów, regulaminów i regulacji oraz wewnętrznych zasad i procedur;
  • bieżący przegląd i doskonalenie informacji udostępnianych w niniejszej witrynie internetowej, aby zapewnić, że są one przyjazne dla użytkownika i zapobiegać potencjalnym zakłóceniom lub atakom cybernetycznym;
  • przeprowadzenie analizy wymaganej do wykrycia złośliwego oprogramowania i ustalenia jego wpływu na system informatyczny użytkownika; oraz
  • sprawdzenie informacji w celu oceny sytuacji finansowej i innych kwestii decydujących o tym, czy użytkownik jest odpowiednim partnerem dla UIP.

Wykorzystujemy Dane osobowe użytkownika wyłącznie do zamierzonych celów określonych powyżej. Gromadzimy wyłącznie niezbędne informacje oraz zawsze robimy to zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie prywatności. Jeśli z jakiegokolwiek powodu konieczna jest zmiana sposobu postępowania z informacjami, odpowiednio zaktualizujemy niniejszą Politykę, w związku z czym zalecamy regularne sprawdzanie niniejszej Polityki w naszej witrynie internetowej pod kątem zmian.

Pliki cookie i inne identyfikatory

Podczas wizyty w witrynie internetowej UIP mogą być wykorzystywane pliki cookie do gromadzenia informacji technicznych o usługach, z których użytkownik korzysta oraz sposobie korzystania z nich. Więcej informacji o plikach cookie wykorzystywanych przez UIP można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.

Jak długo przechowujemy dane

Przechowujemy informacje przez okres wymagany do celu, w jakim zostały pierwotnie zgromadzone. Nasza polityka dotycząca zatrzymywania danych jest opracowywana zgodnie z obowiązującymi przepisami. Będziemy przechowywać oraz usuwać informacje, w terminie oraz w zakresie przewidzianym przez właściwe przepisy prawa.

Marketing

Działania marketingowe mogą być prowadzone przez nas lub przez podmiot zewnętrzny, który świadczy profesjonalne usługi w powyższym zakresie. Informacje o użytkowniku, które gromadzimy obejmują (m.in.) imię i nazwisko, adres e-mail, datę urodzenia, adres, numer telefonu (stacjonarnego i/lub komórkowego), preferencje i zainteresowania lub inne informacje, które podaje nam użytkownik lub do których udziela nam dostępu. Jeśli użytkownik nie ma ukończonych 18 lat, musi uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna przed wzięciem udziału w konkursie lub zaangażowaniem się w inne działania.

Jeśli użytkownik występuje jako przedstawiciel osoby prawnej, będziemy wykorzystywać Dane osobowe użytkownika w powyższych celach zgodnie z naszym prawnie uzasadnionym interesem. W pozostałych przypadkach będziemy wykorzystywać Dane osobowe użytkownika do powyższych celów, tylko jeśli użytkownik udzieli na to wyraźnej zgody. Dane osobowe użytkownika będą wykorzystywane wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione tzn. aby użytkownik mógł otrzymywać materiały marketingowe lub nagrodę w konkursie i nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu, chyba że użytkownik udzieli na to wyraźnej zgody. 

Inne osoby, które mają dostęp do danych

W większości przypadków dostęp do Danych osobowych mają wyłącznie pracownicy UIP zgodnie z opisem ich stanowiska pracy oraz wymogami biznesowymi. Jednak w niektórych przypadkach możemy udostępniać informacje stronom trzecim:

 1. Możemy udostępniać Dane osobowe spółkom należącym do naszej grupy (w tym naszym spółkom dominującym) w ramach procesu rekrutacji. Sporadycznie obejmuje to przekazywanie Danych osobowych do USA lub Zjednoczonego Królestwa, gdzie mieszczą się siedziby naszych spółek dominujących. Prosimy o zapoznanie się z odpowiednią polityką prywatności tutaj oraz tutaj.
 2. W przypadku wysłania do nas CV lub innych Danych osobowych w związku z ofertą pracy lub pod kątem ewentualnego zatrudnienia w przyszłości możemy udostępnić informacje specjalistycznym agencjom i firmom rekrutacyjnym, które przeprowadzą ich podstawową analizę. Użytkownik zostanie o tym wcześniej poinformowany i wymagana jest na to jego zgoda.
 3. W niektórych przypadkach prowadzimy kampanie marketingowe, korzystając z usług osoby trzeciej, która specjalizuje się w tym obszarze. Upewniamy się, czy firma marketingowa przestrzega wszystkich naszych polityk dotyczących przetwarzania danych, a przetwarzanie Danych osobowych jest zgodne z prawem i uwzględnia prawa użytkownika.
 4. Zwracamy uwagę, że nasze konta w mediach społecznościowych mogą być prowadzone przez nas lub przez firmę specjalistyczną, która będzie działać w naszym imieniu i według określonych instrukcji. W takim przypadku agencja specjalistyczna przetwarza informacje zgodnie z naszymi określonymi instrukcjami.
 5. O ile firma UIP jest do tego prawnie zobowiązana, może ona udostępnić informacje dotyczące swoich użytkowników (w tym Dane osobowe) na żądanie organów rządowych prowadzących dochodzenie lub w celu zweryfikowania lub wyegzekwowania zgodności z politykami regulującymi naszą witrynę internetową oraz obowiązującymi przepisami. Możemy również ujawniać informacje dotyczące użytkownika, jeśli uznamy, że ujawnienie jest konieczne do ustalenia, wyegzekwowania lub obrony praw użytkownika lub ochrony bądź wyegzekwowania praw, interesów lub bezpieczeństwa witryny internetowej, naszych użytkowników i innych osób.
 6. UIP może ujawniać stronom trzecim zbiorcze dane statystyczne dotyczące użytkownika, w przypadkach, w których identyfikacja użytkownika nie jest możliwa, do wielu celów, w tym do opisu usług UIP potencjalnym partnerom i innym stronom trzecim. 

Przekazanie witryny internetowej

Nie ograniczając w żaden sposób praw zastrzeżonych powyżej na wypadek „zmiany w funkcjonowaniu spółki”, UIP może przekazywać gromadzone informacje, w tym Dane osobowe, dowolnej osobie trzeciej, która przejmuje, uzyskuje kontrolę nad niniejszą witryną internetową lub jest w inny sposób upoważniona do kontroli nad nią, pod warunkiem, że taka strona trzecia wyraziła zgodę na wykorzystanie Danych osobowych z zastosowaniem zabezpieczeń, które we wszystkich istotnych aspektach zapewniają co najmniej równorzędną ochronę, jak te określone w niniejszej Polityce.

 

 

Zmiana w funkcjonowaniu spółki

UIP zastrzega sobie prawo do ujawniania, udostępniania i przekazywania w inny sposób informacji dotyczących użytkownika, w tym m.in. Danych osobowych, w związku z fuzją, przejęciem, konsolidacją spółki, sprzedażą znacznej części jej aktywów lub inną fundamentalną zmianą w funkcjonowaniu spółki, niezależnie od formy.

Międzynarodowe przekazywanie danych

UIP zasadniczo nie przekazuje Danych osobowych poza kraj, w którym dane są gromadzone. W każdym razie zapewnimy, że wszystkie przypadki międzynarodowego przekazywania Danych osobowych są odpowiednio zabezpieczone, a dane przekazywane są z użyciem stosownych mechanizmów zabezpieczających zgodnie z wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Sporadycznie możemy przekazywać Dane osobowe poza granice państwa (do kraju spoza EOG) w ramach procesu rekrutacji (jak wspomniano wcześniej w niniejszej Polityce). W takim wypadku, Użytkownik zostanie uprzednio poinformowany w sprawie powyższego i zostanie zachowana zgodność z Polityką prywatności dotyczącą kandydatów.

Użytkownik może uzyskać więcej informacji o ochronie Danych osobowych w przypadku ich przekazywania poza Europę (w tym kopie standardowych klauzul umownych w zakresie ochrony danych, które zawarliśmy z odbiorcami Danych osobowych), kontaktując się z nami jak opisano poniżej w części „Kontakt”.

Bezpieczeństwo

UIP podejmuje wszelkie uzasadnione środki ostrożności w celu ochrony Danych osobowych poprzez wdrożenie odpowiednich technicznych i proceduralnych środków kontroli bezpieczeństwa. Odpowiednie środki kontroli (takie jak ograniczony dostęp) są dostępne w naszych systemach komputerowych. Fizyczny dostęp do obszarów, w których gromadzone, przetwarzane lub wykorzystywane są Dane osobowe jest ograniczony tylko do upoważnionych pracowników. Dostęp do wrażliwych Danych osobowych mają wyłącznie pracownicy, którzy potrzebują tych informacji w celu wykonywania swoich obowiązków. Nieupoważnione wykorzystywanie lub ujawnianie poufnych informacji dotyczących klientów przez pracownika UIP jest zabronione i może skutkować środkami dyscyplinarnymi. Warunkiem zatrudnienia jest przestrzeganie przez pracownika UIP wszystkich obowiązujących przepisów, w tym przepisów dotyczących ochrony danych. Nieupoważnione wykorzystywanie lub ujawnianie poufnych informacji dotyczących klientów przez pracownika UIP jest zabronione i może skutkować środkami dyscyplinarnymi.

Takie środki kontroli chronią informacje dotyczące użytkownika przed nieupoważnionym dostępem lub nieupoważnioną zmianą lub zniszczeniem. Żądamy od wszystkich osób trzecich, z którymi współpracujemy podjęcia identycznych działań.

Dostęp do Danych osobowych

Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji dotyczących przetwarzania jego Danych osobowych oraz zażądać dostępu do Danych osobowych, które przechowujemy. W celu wystosowania żądania prosimy o kontakt z nami (zob. część „Kontakt”poniżej). W większości przypadków udzielimy wszelkich informacji nieodpłatnie. Zwracamy uwagę, że mamy prawo do pobrania od użytkownika opłaty zgodnie z odpowiednimi przepisami, jeśli żądanie jest nadmierne lub często się powtarza. Użytkownik zostanie poinformowany o opłacie i dostęp zostanie udzielony, przy założeniu, że użytkownik dostarczy wystarczające potwierdzenie swojej tożsamości, zanim będziemy mogli przystąpić do przetwarzania jego żądania.

Użytkownik ma prawo do:

 • wycofania zgody na przetwarzanie Danych osobowych, jeśli przetwarzanie opiera się na wyraźnej zgodzie udzielonej w dowolnym momencie. Zwracamy jednak uwagę, że w dalszym ciągu możemy mieć prawo do przetwarzania Danych osobowych użytkownika, jeśli istnieje inny prawnie uzasadniony do tego powód. Na przykład możemy być zobowiązani do zatrzymania Danych osobowych w celu spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 • (w określonych okolicznościach) otrzymania niektórych Danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i/lub zażądania przekazania tych danych osobie trzeciej, o ile jest to technicznie wykonalne. Zwracamy uwagę, że prawo to ma zastosowanie wyłącznie do Danych osobowych udostępnionych bezpośrednio firmie UIP;
 • zażądania sprostowania Danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe lub niekompletne;
 • zażądania usunięcia Danych osobowych w określonych okolicznościach. Zwracamy uwagę, że w pewnych okolicznościach, gdy użytkownik zwraca się z wnioskiem o usunięcie swoich Danych osobowych, jesteśmy uprawnieni (na mocy prawa) do ich zatrzymania;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub zażądania ograniczenia przetwarzania Danych osobowych w określonych okolicznościach. Mogą również wystąpić okoliczności, w których użytkownik wnosi sprzeciw wobec przetwarzania swoich Danych osobowych przez nas lub żąda ograniczenia przetwarzania Danych osobowych, ale jesteśmy uprawnieni (na mocy prawa) do odrzucenia takiego żądania; oraz
 • wniesienia skargi do odpowiedniego organu ochrony danych, jeśli użytkownik uzna, że jakiekolwiek jego prawa zostały przez nas naruszone.

W przypadku wszystkich powyższych kwestii lub innych pytań bądź wyjaśnień, prosimy o kontakt z nami przy użyciu danych znajdujących się w części „Kontakt”.

Łącza do innych witryn internetowych

Zwracamy uwagę, że podczas poruszania się po naszej witrynie internetowej lub przeglądania wiadomości e-mail lub innych treści udostępnionych przez UIP, użytkownik może uzyskać możliwość kliknięcia łącz, które przekierują go z serwisu UIP do innych witryn internetowych lub treści internetowych, będących poza kontrolą UIP. Na przykład można napotkać łącza do stron fanklubów, stron uczestników programu dla webmasterów lub łącza od sponsorów lub partnerów, które mogą zawierać logo UIP w ramach umowy dotyczącej co-brandingu. Kliknięcie łącza takiej osoby trzeciej spowoduje przekierowanie użytkownika do witryny internetowej lub treści internetowych osoby trzeciej. UIP nie ma kontroli nad treściami znajdującymi się na stronach osób trzecich, do których przekierowuje łącze ani za nie nie odpowiada. Niniejsza Polityka nie obejmuje opisanych wyżej innych witryn internetowych. W innych witrynach internetowych obowiązują inne praktyki w zakresie gromadzenia informacji i ochrony prywatności, które mogą się różnić od praktyk stosowanych przez UIP. Zachęcamy do zapoznania się z praktykami dotyczącymi prywatności każdej odwiedzanej witryny internetowej.

Zmiany w niniejszej Polityce

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia. Wszystkie zmiany będą skuteczne po opublikowaniu nowej wersji niniejszej Polityki w niniejszej witrynie internetowej. Zalecamy regularne sprawdzanie niniejszej witryny internetowej pod kątem zmian lub aktualizacji.

Kontakt

Aby uzyskać więcej informacji lub w razie pytań dotyczących ochrony prywatności w odniesieniu do przetwarzania Danych osobowych przez UIP, prosimy o kontakt pod adresem e-mail ochronadanych@uip.com.pl lub pod adresem:

United International Pictures Sp. z o.o.

Ul. Lwowska 19

00-660 Warszawa

Tel +48 22 630 83 10

Dane kontaktowe odpowiedniego organu ochrony danych

Zazwyczaj szybko i skutecznie rozwiązujemy wszelkie problemy lub rozwiewamy obawy dotyczące ochrony danych. Przekażemy dane kontaktowe do organu regulacyjnego.

Jeśli użytkownik nie jest zadowolony z odpowiedzi otrzymanej od nas, może zgłosić swoje obawy do organu ochrony danych we właściwej dla użytkownika jurysdykcji. Na żądanie podamy użytkownikowi dane takiego organu.

Data ostatniej aktualizacji:  10 sierpnia 2018

Cookies:
Korzystanie z witryny internetowej www.tylkohity.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji znajduje się w polityce plików cookie.
Zarządzaj ciasteczkami
 • Pliki "cookies"

  Czym są pliki „cookies”.

  Podobnie jak większość witryn internetowych i nasza witryna korzysta z plików „Cookies”. Są to małe pliki tekstowe zawierające ciąg znaków, które serwer wysyła na Twój komputer stacjonarny, tablet lub telefon komórkowy przy każdej wizycie na stronie internetowej. Ciasteczka przechowywane są na Twoim komputerze, a serwer otrzymuje je za każdym razem, kiedy odwiedzasz stronę. Większość witryn internetowych używa tej technologii w celu zaprezentowania lepszej oferty usług, personalizacji doświadczenia użytkownika lub po prostu w celach statystycznych.

 • Ściśle niezbędne

  Ściśle niezbędne pliki “cookie”

  Pliki te są konieczne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony i nie mogą zostać wyłączone w naszym systemie. Zazwyczaj aktywowane są jedynie w odpowiedzi na działania podejmowane przez użytkownika na stronie, co sprowadza się do żądania realizacji usługi, na przykład ustawienia preferencji dotyczących prywatności, logowania do systemu lub wypełniania formularzy. Użytkownik może zablokować te pliki lub też włączyć powiadomienia o tych plikach w ustawieniach swojej przeglądarki. Należy jednak liczyć z się tym, iż pewne funkcjonalności strony mogą zostać ograniczone.

  Używane ciasteczka:

 • Analityczne pliki „cookie”

  Analityczne pliki „cookie”

  Pliki wykorzystywane są do celów statystycznych i umożliwiają prowadzenie licznika odwiedzin stron oraz źródeł ruchu w celu pomiaru i podniesienia wydajności działania strony. Dzięki tym plikom jesteśmy w stanie określić, które strony są najbardziej, a które najmniej popularne, a także zobaczyć, w jaki sposób użytkownicy poruszają się po witrynie. Dane zbierane przez ciasteczka analityczne są danymi zbiorczymi i w związku z tym są całkowicie anonimowe. Wyłączenie tych ciasteczek uniemożliwi nam określenie kiedy użytkownik odwiedził stronę.

  Używane ciasteczka:

 • Funkcjonalne

  Funkcjonalne pliki „cookie”

  Pliki te pozwalają zapewnić lepszą funkcjonalność i dostosowanie do preferencji użytkownika, na przykład treści wideo. Możemy ustawić je za pośrednictwem dostawcy zewnętrznego, którego usługi uwzględniamy na naszych stronach. Wyłączenie tych ciasteczek może ograniczyć niektóre lub wszystkie powyższe funkcjonalności.

  Używane ciasteczka:

 • Do targetowania reklam

  Pliki „cookie” do targetowania reklam

  Pliki ustawiane przez naszych partnerów reklamowych. Mogą być wykorzystywane przez nich do tworzenia profilu zainteresowań użytkownika i wyświetlania właściwych reklam na innych stronach internetowych. Pliki te identyfikują przeglądarkę i urządzenie użytkownika. Deaktywacja tych ciasteczek spowoduje, że użytkownik nie będzie widział naszych ukierunkowanych reklam wyświetlanych na innych odwiedzanych przez siebie stronach.

  Używane ciasteczka: