TylkoHity.pl

Po gigantycznym sukcesie komedii „Sekretne życie zwierzaków domowych” oraz trasy promującej komedię, zwierzaki domowe wracają! W drugiej części hitu poznamy ich zupełnie nowe przygody oraz nowych bohaterów, natomiast trasa promująca film stanie się jednym z ważniejszych wydarzeń nadchodzącego lata!

Zapraszamy do wspólnej zabawy!

 

 

W całej Polsce trwają właśnie niezapomniane PSOtkania! Bawimy się & pomagamy! Imprezy przeznaczone są zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Oprócz zabawy, konkursów z nagrodami i innych atrakcji, postaramy się podnieść poziom świadomości na temat zdrowia i szczęścia naszych ukochanych zwierzaków domowych (bezpłatne porady behawiorystów zwierzęcych oraz lekarzy weterynarii). Spotkania z przedstawicielami schronisk uwrażliwią na problemy i aspekt bezdomności zwierząt, będą również zachętą do adopcji zwierzaków. A ponieważ karma wraca, zbieramy karmę dla zwierzaków ze schronisk.

Wśród atrakcji m.in.

 • Dwupiętrowy MAXOBUS – autobus bez dachu o wizerunku… filmowego Maxa! Możliwość podróży (trzydziestominutowa wycieczka!) oraz zdjęć – wewnątrz i na tle MAXOBUSA
 • ZOSTAŃ PSOFESOREM! – pełen nagród konkurs wiedzy na temat zwierzaków domowych (tak, tak, to tu można, a nawet należy być wyszczekanym)
 • Podążamy psim tropem – PSOTNY TOR PRZESZKÓD (dzieciaki skaczą przez koło, przechodzą przez kolorową tubę, omijają przeszkody, biorą udział w slalomie oraz próbują utrzymać równowagę na równi pochyłej)
 • Ścianka Foto. Przenosimy się do świata komedii „Sekretne życie zwierzaków domowych 2” i robimy sobie zdjęcia z bohaterami filmu!
 • Niesamowite spotkania z behawiorystami zwierzęcymi
 • A skoro było już tyle atrakcji dla dzieci, czas, by i zwierzaki mogły się uśmiechnąć pod wąsem: zapraszamy do stanowiska, na którym wygrawerujemy imię pisaków i kociaków na plastikowej zawieszce!

W strefie zewnętrznej, oprócz MAXOBUSA, czekają nas kolejne atrakcje:

 • Spotkania z przedstawicielami schronisk dla bezdomnych zwierząt (możliwość rozmowy i spotkania podopiecznych)
 • Darmowe porady lekarza weterynarii
 • Psie Spa – chyba nie trzeba tego tłumaczyć, w każdym razie Reksio będzie naprawdę zadowolony…
 • KARMA WRACA! Pokarmem dla zwierzaków zapełniamy wielką michę, której zawartość zostanie przekazana lokalnemu schronisku
 • PSOTNY DMUCHANIEC-SKAKANIEC. W wybranych miastach na dzieciaki czeka kolorowy dmuchaniec-skakaniec!

 

REGULAMIN IMPREZY „SEKRETY ZWIERZAKÓW 2”

I WSTĘP

Regulamin powstał dla zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom imprezy oraz właściwej jej organizacji. Stosowanie się do zaleceń regulaminu ma na celu ochronę i bezpieczeństwo uczestników. Organizatorem imprez z cyklu „Sekrety zwierzaków 2” jest firma Evento, z siedzibą przy ul. Geodetów 176, 05-500, Piaseczno.

Impreza przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży w wieku 4-14 lat. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w spotkaniu tylko w obecności i za zgodą rodzica lub pełnoletniego opiekuna.

Prosimy opiekunów osób niepełnoletnich oraz uczestników o stosowanie się do zaleceń niniejszego regulaminu oraz do poleceń osób obsługujących imprezę.

Za skutki niezgodnych z regulaminem zachowań i działań oraz zaniechań organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej.

II ORGANIZACJA

1. Użytkownicy powinni stosować się ściśle do poleceń i uwag osób obsługujących imprezę. Jest to podyktowane względami bezpieczeństwa, a także dobrej organizacji zabawy. W przypadku zachowań użytkowników, które są niezgodne z poleceniami osób obsługujących oraz regulaminem, obsługujący mają prawo przerwać imprezę.

2. Organizator utrwala przebieg imprezy dla celów bezpieczeństwa, dokumentacji oraz promocji i reklamy. Wizerunek osób korzystających z atrakcji może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

3. Za zgubione lub skradzione przedmioty organizator nie bierze odpowiedzialności.

4. Do dyspozycji uczestników organizator przygotował dwie strefy znajdujące się na terenie Centrum Handlowego: strefę wewnątrz Centrum Handlowego oraz na zewnątrz. Jedną z atrakcji jest wycieczka autobusowa po okolicach Centrum Handlowego.

Wszystkie atrakcje są bezpłatne i dostępne dla chętnych w trakcie trwania imprezy w godzinach 11:00-18:00.

III ATRAKCJE

STREFA ZEWNĘTRZNA. W strefie znajdującej się na zewnątrz Centrum Handlowego organizator przewidział następujące atrakcje: przejazd dwupiętrowym autobusem (dalej: MAXOBUS), spotkania z przedstawicielami schronisk dla zwierząt, spotkania z lekarzami weterynarii, psie spa, zbiórka karmy dla zwierząt. W wybranych miastach dzieci będą mogły skorzystać z kolorowego dmuchańca-skakańca*.

STREFA WEWNĘTRZNA. W strefie znajdującej się wewnątrz Centrum Handlowego organizator przewidział następujące atrakcje: konkursy na scenie, tor przeszkód, ścianka foto, spotkania z behawiorystami zwierzęcymi, stanowisko grawera.

IV BEZPIECZEŃSTWO

Dwupiętrowy MAXOBUS. Autobus stanowi jedną z atrakcji imprezy. Każde z dzieci może wsiąść do autobusu wyłącznie za zgodą oraz w obecności rodzica/pełnoletniego opiekuna. Kursy autobusu odbywają się w godzinach 12:00-18:00, nie częściej niż co 45 minut. Przejazd jest możliwy wyłącznie na podstawie okazania biletu. W przypadku wolnych miejsc możliwa jest podróż dzieci, które nie mają biletów – każdorazowo decyduje o tym organizator lub jego przedstawiciel. O kolejności i udziale w atrakcji każdorazowo decyduje organizator; pierwszeństwo mają dzieci z biletami. Autobus zabiera dzieci (i rodzica/opiekuna) z oznaczonego przystanku autobusowego w krótką podróż, po czym wraca na ten sam przystanek. Podczas podróży dzieciom nie wolno spożywać pokarmów, żuć gumy, jeść cukierków, spożywać napojów. Rodzice/opiekunowie oraz dzieci proszeni są o bezwzględne przestrzeganie wskazówek i poleceń animatorów.

Spotkania z przedstawicielami schronisk dla zwierząt. Spotkania odbywać się będą w specjalnie przygotowanym namiocie, w którym przedstawiciele schronisk dla zwierząt będą rozmawiać z gośćmi imprezy na tematy związane m.in. z adopcją zwierząt. Przewidziana jest sytuacja, w której przedstawicielom schronisk towarzyszyć będą zwierzęta. Zwierzęta będą zabezpieczone przed ewentualnymi zachowaniami agresywnymi (kaganiec, smycz itp.), niemniej dzieci i rodzice/opiekunowie proszeni są o stosowanie się do wskazówek i poleceń przedstawicieli schronisk. W namiocie lub przed nim znajdować się będzie wielka micha, do której uczestnicy mogą wrzucać karmę dla zwierząt. Karma zostanie przez organizatora przewieziona do wybranego schroniska dla zwierząt.

Spotkania z lekarzami weterynarii. Zaproszeni lekarze weterynarii będą udzielać bezpłatnych porad dotyczących zdrowia i opieki nad zwierzętami. Stanowisko czynne jest w godzinach 12:00-14:00. Kolejność udzielania porad wyznacza kolejka.

Psie spa. W specjalnie przygotowanym namiocie znajdują się stanowiska, na których odbywać się będą bezpłatne zabiegi pielęgnacyjne zwierząt. Każdy uczestnik spotkania może pojawić się na miejscu z własnym psem lub kotem i skorzystać z atrakcji. Kolejność wyznacza kolejka.

Konkursy z nagrodami. Konkurs „Zostań Psofesorem” odbywa się na scenie. Do udziału w konkursie mogą zgłaszać się wyłącznie osoby niepełnoletnie, w wieku 6-12 lat. Uczestników konkursu wyznacza prowadzący spośród uczestników imprezy. Zadaniem uczestnika, który jako pierwszy zgłosi się do odpowiedzi, jest podanie prawidłowej odpowiedzi na pytanie prowadzącego. Jeśli odpowiedź jest nieprawidłowa, jego kolejka przepada. Następnie pytanie zadawane jest ponownie i szansę mają kolejni uczestnicy. Prowadzący ma prawo przerwać zabawę i zmienić pytanie, jeśli usłyszy podpowiedzi z publiczności. Zabawę wygrywa ten uczestnik, który jako pierwszy udzieli trzech poprawnych odpowiedzi.

Nagrodami w konkursie są vouchery lub nagrody rzeczowe o wartości 500 pln – ze sklepów zoologicznych znajdujących się na terenie Centrum Handlowego (lub – w przypadku gdy w CH nie ma takiego sklepu – od partnera imprez), a także karty podarunkowe o wartości 100 zł do wydania w sklepach sieci 5-10-15 oraz trzyosobowe bilety do Rodzinnego Parku Rozrywki Energylandia.

Psotny Tor Przeszkód. Zabawa o charakterze ruchowym. Dzieci zaproszone są do pokonywania przeszkód wzorowanych na tych, które pokonują psy. Dzieci biorą udział w zabawie pod okiem animatorów oraz za zgodą i w obecności rodzica/pełnoletniego opiekuna. Przed przystąpieniem do zabawy dzieci zostaną poproszone o pozbycie się gum do żucia/cukierków/itp., biżuterii oraz telefonów komórkowych. Kolejność wyznacza kolejka.

Ścianka Foto. Miejsce przeznaczone do wykonywania zdjęć. Kolejność wyznacza kolejka.

Spotkania z behawiorystami zwierzęcymi. Spotkania odbywają się na scenie, w godzinach 12:00-14:00. Każdy z uczestników może zadać zaproszonemu gościowi pytanie związane z zachowaniem i zwyczajami zwierząt. Przewidziana jest sytuacja, w której gościom towarzyszyć będą zwierzęta. Zwierzęta będą zabezpieczone przed ewentualnymi zachowaniami agresywnymi, niemniej dzieci i rodzice/opiekunowie proszeni są o stosowanie się do wskazówek i poleceń prowadzących spotkania.

Stanowisko grawera. Jedną z atrakcji jest grawerunek imienia psa/kota, wykonany na specjalnej zawieszce. Każdy z uczestników zabawy może wskazać wybrane imię i poprosić o wykonanie grawerunku. Kolejność wyznacza kolejka.

*Dmuchaniec-Skakaniec (w wybranych miastach). Użytkowanie i korzystanie z Dmuchańca-Skakańca (dalej: „skakaniec”). Do użytkowania urządzeń dmuchanych dopuszczone zostaną dzieci w wieku 4-12 lat – zawsze za zgodą i pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych. Podczas użytkowania „skakańca” użytkownicy nie mogą: żuć gumy, spożywać napojów i pożywienia. Wskazane jest usunięcie biżuterii, która może zranić dziecko lub innych uczestników, oraz wyjęcie z kieszeni wszelkich przedmiotów, które mogą zaginąć lub wyrządzić krzywdę innym uczestnikom zabawy. Użytkownicy mają obowiązek bezwzględnego stosowania się do uwag i wskazówek animatorów i opiekunów wyznaczonych z ramienia organizatora. O możliwości zabawy na „skakańcu” każdorazowo decydują animatorzy lub wyznaczeni przez organizatora opiekunowie.

UWAGA! Wszystkie psy znajdujące się na terenie Centrów Handlowych muszą mieć założone kagańce.

5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy Ustawy i Kodeksu Cywilnego.

6. Regulamin obowiązuję w dniu imprezy i dotyczy wszystkich obiektów z nią związanych.

7. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie www.tylkohity.pl oraz przy każdym obiekcie należącym do organizatora.

 

Komedia „Sekretne życi zwierzaków domowych 2" w kinach od 28 czerwca.

 

 

Cookies:
Korzystanie z witryny internetowej www.tylkohity.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji znajduje się w polityce plików cookie.
Zarządzaj ciasteczkami
 • Pliki "cookies"

  Czym są pliki „cookies”.

  Podobnie jak większość witryn internetowych i nasza witryna korzysta z plików „Cookies”. Są to małe pliki tekstowe zawierające ciąg znaków, które serwer wysyła na Twój komputer stacjonarny, tablet lub telefon komórkowy przy każdej wizycie na stronie internetowej. Ciasteczka przechowywane są na Twoim komputerze, a serwer otrzymuje je za każdym razem, kiedy odwiedzasz stronę. Większość witryn internetowych używa tej technologii w celu zaprezentowania lepszej oferty usług, personalizacji doświadczenia użytkownika lub po prostu w celach statystycznych.

 • Ściśle niezbędne

  Ściśle niezbędne pliki “cookie”

  Pliki te są konieczne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony i nie mogą zostać wyłączone w naszym systemie. Zazwyczaj aktywowane są jedynie w odpowiedzi na działania podejmowane przez użytkownika na stronie, co sprowadza się do żądania realizacji usługi, na przykład ustawienia preferencji dotyczących prywatności, logowania do systemu lub wypełniania formularzy. Użytkownik może zablokować te pliki lub też włączyć powiadomienia o tych plikach w ustawieniach swojej przeglądarki. Należy jednak liczyć z się tym, iż pewne funkcjonalności strony mogą zostać ograniczone.

  Używane ciasteczka:

 • Analityczne pliki „cookie”

  Analityczne pliki „cookie”

  Pliki wykorzystywane są do celów statystycznych i umożliwiają prowadzenie licznika odwiedzin stron oraz źródeł ruchu w celu pomiaru i podniesienia wydajności działania strony. Dzięki tym plikom jesteśmy w stanie określić, które strony są najbardziej, a które najmniej popularne, a także zobaczyć, w jaki sposób użytkownicy poruszają się po witrynie. Dane zbierane przez ciasteczka analityczne są danymi zbiorczymi i w związku z tym są całkowicie anonimowe. Wyłączenie tych ciasteczek uniemożliwi nam określenie kiedy użytkownik odwiedził stronę.

  Używane ciasteczka:

 • Funkcjonalne

  Funkcjonalne pliki „cookie”

  Pliki te pozwalają zapewnić lepszą funkcjonalność i dostosowanie do preferencji użytkownika, na przykład treści wideo. Możemy ustawić je za pośrednictwem dostawcy zewnętrznego, którego usługi uwzględniamy na naszych stronach. Wyłączenie tych ciasteczek może ograniczyć niektóre lub wszystkie powyższe funkcjonalności.

  Używane ciasteczka:

 • Do targetowania reklam

  Pliki „cookie” do targetowania reklam

  Pliki ustawiane przez naszych partnerów reklamowych. Mogą być wykorzystywane przez nich do tworzenia profilu zainteresowań użytkownika i wyświetlania właściwych reklam na innych stronach internetowych. Pliki te identyfikują przeglądarkę i urządzenie użytkownika. Deaktywacja tych ciasteczek spowoduje, że użytkownik nie będzie widział naszych ukierunkowanych reklam wyświetlanych na innych odwiedzanych przez siebie stronach.

  Używane ciasteczka: