TylkoHity.pl

Kochasz śpiewać? Masz od 4 do 14 lat? Dołącz do nas!

Podczas każdej imprezy dwoje finalistów otrzyma po 1000 zł i fantastyczne gadżety filmowe

Przed nami wyjątkowo rozśpiewany i roztańczony karnawał. Już 6 stycznia do kin w Polsce wejdzie niezwykła, dwukrotnie nominowana do Złotych Globów, animowana komedia muzyczna „Sing”. Twórcy „Minionków” i „Sekretnego życia zwierzaków domowych” zabiorą nas w rozśpiewany świat zwierząt, my tymczasem zapraszamy do udziału w jedynej takiej trasie

SING! ZOSTAŃ GWIAZDĄ!

Dwanaście fantastycznych, pełnych śpiewu, znakomitej muzyki i radości imprez dla na najmłodszych. Zapraszamy od 28 grudnia 2016 do 4 lutego 2017 roku (poniżej szczegółowy plan imprez).

Jeśli kochasz śpiewać, marzysz o scenie i chcesz wygrać 1000 zł i fantastyczne gadżety filmowe, dołącz do nas!

 

 

W programie

TALENT SHOW*: Sing. Zostań gwiazdą! W konkursie wokalnym Sing. Zostań gwiazdą! może wziąć udział każde dziecko od 4 do 14 roku życia, które zgłosi chęć udziału w zabawie do godziny 14:00 w dniu imprezy. Uczestnicy mogą zaśpiewać dowolnie wybraną piosenkę. W każdym mieście jury – Filip Rychcik, zwycięzca „Szansy na sukces” i finalista „The Voice of Poland” oraz wokalistka jazzowa, absolwentka Akademii Muzycznej w Warszawie Dorota Curyłło i przedstawiciel organizatora – wyłoni dwoje finalistów konkursu. Dwoje dzieci, których występy jury oceni najwyżej otrzyma po 1 000 zł oraz fantastyczne gadżety filmowe. Kategorie wiekowe: 4-9 lat oraz 10-14 lat. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplom uczestnictwa. O zwycięstwie każdorazowo decyduje jury.

SUPER KARAOKE. Dzieci wezmą udział w zabawie karaoke (SingStar PS4), śpiewając wybrane przez siebie piosenki.

WARSZTATY WOKALNO-AKTORSKIE. Wszyscy uczestnicy będą mogli wziąć udział w scenicznych warsztatach wokalno-aktorskich na głównej scenie.

„I TY MOŻESZ ZOSTAĆ GWIAZDĄ!”. Wszystkie dzieci mogą wziąć udział w wyjątkowej sesji zdjęciowej jako supergwiazdy muzyki! Dzieci zostaną ucharakteryzowane i ubrane w specjalne sceniczne kostiumy. Zdjęcia będą wydrukowane w formie okładki muzycznego magazynu „SING MAGAZINE”.

SING-LIMO. Długa limuzyna, w której każdy poczuje się jak supergwiazda (co pół godziny dzieci – wraz z opiekunami – zostaną zaproszone na przejażdżkę gwiezdną superbryką). Przez cały czas trwania imprez dzieci będą mogły robić sobie zdjęcia na tle limuzyny. Na zwycięzców wybranych konkursów czeka przejażdżka tą wyjątkową gwiazdorską furą.

STREFA DLA NAJMŁODSZYCH.  Strefa zabaw dla najmłodszych uczestników - wspólnie z dziećmi przygotowujemy karnawałowe maski i ozdoby oraz oglądamy bajki Illumination Entertainment.

KALENDARZ IMPREZ

28 grudnia Wrocław, Galeria Handlowa Magnolia Park

29 grudnia Poznań, Posnania

30 grudnia Szczecin, Centrum Handlowe Atrium Molo

7 stycznia Zabrze, Centrum Handlowe Platan

8 stycznia Rybnik, Focus Park Rybnik

14 stycznia Kraków, Centrum Handlowe Czyżyny

15 stycznia Lublin, Centrum Handlowe Atrium Felicity

21 stycznia Bydgoszcz, Centrum Handlowe Rondo

22 stycznia Gdańsk, Galeria Przymorze

28 stycznia  Warszawa, Centrum Handlowe Atrium Targówek

29 stycznia Kalisz, Galeria Tęcza

4 lutego  Włocławek, Wzorcownia

 

 

 

REGULAMIN IMPREZY „SING. ZOSTAŃ GWIAZDĄ!”

I. WSTĘP

Regulamin powstał dla zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom zabawy oraz właściwej organizacji przy użytkowaniu urządzeń. Regulamin powstał w oparciu o doświadczenie organizatora oraz opinie rzeczoznawców. Stosowanie się do zaleceń regulaminu ma na celu ochronę i bezpieczeństwo uczestników. Powinno tym samym wyeliminować zagrożenia.

Prosimy opiekunów o stosowanie się do zaleceń niniejszego regulaminu oraz do poleceń osób obsługujących imprezę.

Za skutki niezgodnych z regulaminem zachowań i działań organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej.

II. ORGANIZACJA

1. Uczestnicy powinni stosować się ściśle do poleceń i uwag osób obsługujących imprezy. Jest to podyktowane względami bezpieczeństwa oraz dobrej organizacji zabawy. W przypadku zachowań użytkowników, które są niezgodne z poleceniami osób obsługujących oraz regulaminem, obsługujący mają prawo przerwać zabawę.

2. Organizator utrwala przebieg pokazów dla celów bezpieczeństwa, dokumentacji oraz promocji lub reklamy. Wizerunek osób korzystających z atrakcji może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

3. Za zgubione lub skradzione przedmioty organizator nie bierze odpowiedzialności.

4. Do dyspozycji uczestników organizator przygotował kilka stref zabawy, wszystkie są otwarte i dostępne dla chętnych w trakcie trwania imprezy w godzinach 11:00-18:00. STREFA WEWNĘTRZNA (w galerii handlowej):  Talent Show (specjalnie przygotowana i oświetlona scena, na której wystąpią o określonych godzinach uczestnicy zabawy „SING. Zostań gwiazdą!”), Super Karaoke (mała scena dla dzieci biorących udział w zabawie karaoke), Warsztaty Wokalno-aktorskie, „I ty możesz zostać gwiazdą” (dzieci w specjalnej gwiazdorskiej charakteryzacji pozują do zdjęć). Kolejność użytkowania stref wskazuje kolejka lub organizator. STREFA ZEWNĘTRZNA (na zewnątrz galerii handlowej): SING-LIMO (kolorowa limuzyna, która o określonych godzinach zabiera dzieci na przejażdżkę; dzieci mogą również fotografować się na tle limuzyny. Samochód zabiera dzieci w krótką przejażdżkę w godzinach: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30).

5. Impreza przeznaczona jest dla dzieci do 16 roku życia, które powinny brać w niej udział pod opieką rodziców/opiekunów. Organizator decyduje o dopuszczeniu dzieci do udziału w spotkaniu.

6. Nagrody w konkursach przyznawane są według uznania organizatora i wskazanych przez niego osób.

7. Korzystanie z atrakcji jest bezpłatne.

 

BEZPIECZEŃSTWO

1. Uczestnicy mają obowiązek bezwzględnego stosowania się do uwag i wskazówek animatorów i opiekunów wyznaczonych z ramienia organizatora.

2. Podróż limuzyną SING-LIMO odbywa się na podstawie dopuszczenia do niej dziecka przez animatorów wskazanych przez organizatora; organizator ma prawo nie wyrazić zgody na udział dziecka w atrakcji. Podróż dzieci możliwa jest wyłącznie pod okiem i w towarzystwie rodzica/opiekuna prawnego. Uczestnicy mają obowiązek siedzieć w wyznaczonych miejscach. Prosimy o niewnoszenie własnych napojów i jedzenia, niewskazane jest żucie gumy. Osoby przebywające w aucie proszone są o stosowanie się do wskazówek organizatora, animatorów i kierowcy.

3. Dzieci do lat 16 mogą brać udział wyłącznie za zgodą i pod opieką rodziców/opiekunów prawnych.

4. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy Ustawy i Kodeksu Cywilnego.

5. Regulamin obowiązuję w dniu imprezy i dotyczy wszystkich obiektów z nią związanych.

6. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie www.tylkohity.pl oraz przy każdym obiekcie należącym do organizatora.

 

 

*REGULAMIN KONKURSU WOKALNEGO „Sing. Zostań gwiazdą!”

 

§1. Postanowienia ogólne

 

 1. Konkurs nosi nazwę Talent Show „Sing. Zostań gwiazdą!” (dalej: „konkurs”) i jest organizowany w terminie i na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu. Konkurs odbywa się w ramach trasy promocyjnej: „Sing. Zostań gwiazdą!”.
 2. Regulamin Konkursu (dalej: „Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się Konkurs, w szczególności określa warunki uczestnictwa, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki uczestników konkursu.
 3. Organizatorem Konkursu jest Evento – Łukasz Migdalski ul. Farbiarska 73, 02-862 Warszawa. NIP: 521-324-80-34, Regon: 141802753.
 4. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i prowadzony jest w centrach handlowych, w terminach wskazanych w Załączniku nr 1, podczas imprez z cyklu „Sing. Zostań gwiazdą!”.
 5. Warunkiem udziału w konkursie jest akceptacja Regulaminu.

§2. Zasady ogólne konkursu

 1. W konkursie mogą uczestniczyć dzieci w wieku 4-14 lat, podzielone na dwie grupy 4-9 lat i 10-14 lat. W konkursie mogą wziąć udział również zespoły składające się z nie więcej niż trojga uczestników, zakwalifikowanych do grupy wiekowej według wieku najstarszego uczestnika. 
 2. Zgłoszenia uczestnictwa w konkursie można dokonać w godzinach 11:00-14:00, wypełniając formularz stanowiący załącznik nr. 2 do Regulaminu.
 3. Maksymalnie każdego dnia może zostać zapisanych i odsłuchanych 24 uczestników. Organizator może dopisać kolejne osoby na listę rezerwową, ale bez gwarancji uczestnictwa w konkursie.
 4. Każdy uczestnik może zaśpiewać dowolnie wybraną piosenkę.
 5. Każdemu uczestnikowi przysługuje maksymalnie 5 minut na scenie – na przedstawienie się i zaśpiewanie wybranego utworu.
 6. Małe dzieci mogą przebywać na scenie w towarzystwie rodzica lub opiekuna.
 7. Wykonanie piosenek przez zapisanych uczestników odbędzie się w maksymalnie trzech maksymalnie ośmioosobowych grupach, w godzinach:
 8. - grupa 1: 14:15 – 15:00,

  - grupa 2: 15:15 – 16:00,

  - grupa 3: 16:15 – 17:00.

 9. Z każdej grupy uczestników jury wybierze dwie osoby – jedną w wieku 4-9 lat i jedną w wieku 10-14 lat. Po zakończeniu występów odbędzie się finał, w czasie którego wybrane osoby wykonają jeszcze raz dowolny utwór.
 10. Trzyosobowe jury, prowadząc odsłuchy, głosuje, przyznając ocenę poprzez pokazanie planszy z punktacją.
 11. Do dyspozycji każdego jurora są 4 plansze z punktacją: 3, 4, 5 i 6 punktów.
 12. Suma punktów decyduje o przejściu uczestnika do etapu finałowego.
 13. W przypadku, gdy więcej niż jeden uczestnik w danej grupie wiekowej uzyska tę samą liczbę punktów, o przejściu do etapu finałowego decydują jurorzy.
 14. Zwycięzca w każdej grupie wiekowej otrzyma nagrody: 1000 zł (gotówką, do ręki) oraz nagrody filmowe (płyta CD z piosenkami z filmu, gadżety filmowe, dyplom).
 15. Organizator odprowadzi podatek od nagrody w imieniu rodzica/opiekuna prawnego zwycięzcy.
 16. Pozostali uczestnicy konkursu wokalnego otrzymają dyplomy uczestnictwa.
 17. W etapie finałowym konkursu wybór zwycięzców odbywa się w wyniku narady jurorów.
 18. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych: imię, nazwisko oraz adres, w celu realizacji postanowień określonych Regulaminem konkursu. 

§3. Dane osobowe

 1. Dane osobowe uczestników konkursu i ich opiekunów prawnych będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 Nr 0 poz. 1182 z późn. zm., ustawa o ochronie danych osobowych) na potrzeby przeprowadzenia konkursu, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych. Przystępując do uczestnictwa w konkursie, opiekun prawny uczestnika oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do Konkursu.
 2. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Organizator, tj. Evento – Łukasz Migdalski. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu.
 3. Dane mogą być powierzone do przetwarzania zleceniodawcy.
 4. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.
 5. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

§4. Postanowienia końcowe

1. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest u Organizatora w trakcie trwania imprezy oraz na stronie www.tylkohity.pl/sing-tour

2. Wszelkie informacje o konkursie dostępne w materiałach reklamowo-promocyjnych mają jedynie charakter informacyjny.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa Rzeczpospolitej Polskiej.

6. Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania.

 

 

Załącznik nr 1

 

Cykl imprez „Sing. Zostań gwiazdą!” – terminy i godziny spotkań

 

KALENDARZ IMPREZ

28 grudnia: Wrocław, Galeria Handlowa Magnolia Park

29 grudnia: Poznań, Posnania

30 grudnia: Szczecin, Centrum Handlowe Atrium Molo

7 stycznia: Zabrze, Centrum Handlowe Platan

8 stycznia: Rybnik, Focus Park Rybnik

14 stycznia: Kraków, Centrum Handlowe Czyżyny

15 stycznia: Lublin, Centrum Handlowe Atrium Felicity

21 stycznia: Bydgoszcz, Centrum Handlowe Rondo

22 stycznia: Gdańsk, Galeria Przymorze

28 stycznia: Warszawa, Centrum Handlowe Atrium Targówek

29 stycznia: Kalisz, Galeria Tęcza

4 lutego: Włocławek, Galeria Wzorcownia

Wszystkie imprezy trwają w godzinach 11:00-18:00

 

Załącznik nr 2

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Imię wykonawcy:

Imię i nazwisko opiekuna prawnego:

Data urodzenia:

Wiek:

Adres zamieszkania:

Nr telefonu/adres e-mailowy:

NIP lub Pesel:

Podpis opiekuna prawnego:

Grupa: 

 

***

Za produkcję muzycznej komedii animowanej „Sing” odpowiadają twórcy sukcesu „Minionków” o „Sekretnego życia zwierzaków domowych”. W świecie zamieszkanym przez zwierzęta teatr prowadzony przez Koalę Bustera Moona popada w tarapaty. Buster zrobi jednak wszystko, by ocalić miejsce, które kocha najbardziej na świecie. Ostatnią szansą na przetrwanie jest wielki konkurs, do którego staną: pewna siebie mysz Mike o talencie na miarę Franka Sinatry, nieśmiała i diablo utalentowana słonica Meena, świnka Rosita, matka 25 prosiaczków, młody gangsta-raper goryl Johnny i punkowa rebeliantka jeżozwierzyca Ash. Komedia „Sing” to jednak przede wszystkim opowieść o poszukiwaniu gwiazdy, którą każdy z nas ma w sobie. Film w kinach od 6 stycznia.

 

 

Cookies:
Korzystanie z witryny internetowej www.tylkohity.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji znajduje się w polityce plików cookie.